Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 18 october 2020

Lezing uit het boek Isaïas 45,1.4-6.

Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij de rechterhand heeft genomen, om volken voor hem neer te leggen en koningen de gordels van de heupen te rukken, en voor hij komt de deuren te ontsluiten, zonder dat een poort gesloten blijft:
Omwille van Jakob mijn dienstknecht, om Israël mijn uitverkorene, heb Ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven en gij kende Mij niet.
Ik ben de Heer en niemand anders, buiten Mij is er geen god; Ik omgord u, en gij kent Mij niet.
Zo zullen zij erkennen, van de opgang der zon tot aan haar ondergang, dat er niemand anders is dan Ik alleen: Ik ben de Heer, en niemand anders.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen