Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 14 january 2021

Lezing uit de brief aan de Hebreën 3,7-14.

Broeders en zusters, de heilige Geest zegt: ‘Horen jullie vandaag zijn stem,
wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn,
waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien,
veertig jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, Ik zei:
“Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet.”
En in mijn toorn heb Ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”
Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig,
ongelovig hart afvallig wordt van de levende God,
maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt,
opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.
Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen,
blijven we deelgenoten van Christus.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen