Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 4 may 2021

Lezing uit de Handelingen der apostelen 14,19-28.

In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Ikonium die het volk ompraatten.
Daarom stenigden zij Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was.
Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan richtte hij zich op
en ging weer de stad binnen. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Nadat zij in die stad het Evange­lie hadden verkon­digd en vele leerlingen hadden gewonnen, keerden zij naar Lystra, Ikonium en Antiochie terug.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteld­heid, spoorden hen aan in het geloof te volharden
en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnen­gaan.
In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan
en vertrouwden hen toe aan de Heer, in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië,
predikten het woord in Perge en bereikten Attalia.
Daar gingen ze scheep naar Antiochië, vanwaar zij, aan Gods genade aanbevolen,
waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertel­den alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht
en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.
Geruime tijd brachten ze daar bij de leerlingen door.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen