Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 15 january 2022

Uit het 1e boek Samuël 9,1-4.17-19.10,1a.

In Benjamin leefde een man: zijn naam was Kis. Hij was een zoon van Abiël, die een zoon was van Seror,
de zoon van Bechorat, de zoon van Afiach. Hij behoorde tot de stam Benjamin en was een vermogend man.
Hij had een zoon die Saul heette, een lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak.
Op een keer, toen zijn ezelinnen waren zoekgeraakt, zei Kis tegen zijn zoon: ‘Vooruit, ga jij met een van de knechten de ezelinnen zoeken.
Saul doorkruiste het bergland van Efraïm: Hij zocht in de streek Salisa, maar ze vonden ze niet.
Hij zocht in de streek Saälim, maar van de ezelinnen geen spoor. Zo doorzochten ze het hele gebied van Benjamin zonder ze te vinden.
Zodra Samuël Saul zag, liet de Heer hem weten: ‘Dit is nu de man over wie ik je gezegd heb: “Hij zal mijn volk beteugelen.”’
In de stadspoort sprak Saul Samuël aan en vroeg hem: ‘Kunt u mij zeggen waar de ziener woont?’
‘Ik ben de ziener,’ antwoordde Samuël. ‘Wees mijn gast en ga mee naar de offerhoogte.
Vandaag zult u met mij eten en morgenvroeg zal ik u uitgeleide doen. Ik zal u vertellen wat er in u schuilt.
Toen nam Samuel een kruikje olie en goot dat uit over het hoofd van Saul. Hij kuste hem
en zei: ‘U heeft de Heer gezalfd tot vorst over zijn volk Israël. Gij zult heersen
over het volk van de Heer: Gij moet het verlossen uit de handen van zijn vijanden rondom.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen