Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 14 may 2022

Uit de Handelingen der apostelen 1,15-17.20-26.

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders ‑ er was een groep van ongeveer hon­derd­twintig personen bijeen ‑ en sprak:
'Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest door de mond van David
tevoren gesproken heeft over Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen.
Hij behoorde tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen.
Er staat immers geschreven in het boek der psalmen: Zijn woonplaats worde een woestenij
en niemand wone er meer en ook: Een ander neme zijn ambt over.
Dus moet een van de mannen die tot ons gezel­schap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes tot de dag, waarop Hij van ons werd wegge­nomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.'
Men stelde er twee voor: Jozef ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Mattias.
Toen baden zij als volgt: 'Gij Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverko­ren
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats.'
Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen