Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 18 september 2023

Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 2,1-8.

Dierbare, voor alles vraat ik u gebeden, smekingen, voorbeden
en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen,
voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, onge­stoord en rustig,
een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.
Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze heiland,
die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.
Want God is een, een is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus,
die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen:
op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.
En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel ik spreek de waarheid,
ik liet niet om de volken te onder­richten in het ware geloof.
Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden,
de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat en ruzie uitsluit.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen