Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 13 february 2024

Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 1,12-18.

Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvan­gen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: Ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoe­king, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord.
Wordt iemand bekoord, dan is het altijd door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte.
Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde; en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood.
Geliefde broeders, laat u niet misleiden:
elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemel­lichten, bij wie geen verandering is of verduiste­ring door omwenteling.
Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken door het woord der waarheid,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepse­len zijn.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen