Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Lezing van 3 april 2024

Uit de Handelingen der apostelen 3,1-10.

In die dagen gingen Petrus en Johannes eens naar de tempel op het uur van gebed, het negende uur.
Daar was een man die vanaf zijn geboorte lam was en iedere dag naar de tempel­poort gedragen werd,
die de Schone genoemd wordt, om daar aalmoezen te vragen aan de mensen die de tempel binnen­gingen.
Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes.
Petrus, evenals Johannes, zag hem strak aan en zei: 'Kijk ons eens aan.'
Hij richtte zijn blik op hen in de verwachting iets van hen te krijgen.
Doch Petrus sprak: 'Zilver of goud heb ik niet; maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreeer: gebruik uw voeten!'
Hij pakte hem bij zijn rechter­hand en hielp hem overeind. Op hetzelfde ogenblik kwam er kracht in zijn voeten en enkels,
met een sprong stond hij overeind, begon te lopen en ging lopend en springend met hen de tempel binnen, terwijl hij God verheerlijkte.
Heel het volk zag dat hij liep en God verheerlijkte.
Zij herken­den hem als de man die altijd bij de Schone Poort van de tempel zat te bedelen,
en waren buiten zichzelf van verbazing over hetgeen met hem gebeurd was.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen