Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Psalm van 15 january 2020

Psalmen 40(39),2.5.7-8.9-10.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn roep verhoord.

Gelukkig de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandigen en onoprechten niet verkeerd.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mijn;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat:
dat ik uw wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,

uw wet staat in mijn hart geschreven.
Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt,

ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart,
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse H. Mis

Voor Rozenkrans, Biecht en Aanbidding, kijk bij Bavo en Joseph onderaan de pagina.