Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Psalm van 22 may 2020

Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7.

Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:
geducht is de Heer, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

Hij legt de volken voor ons neer,
En naties onder onze voeten;
Hij kiest het erfdeel voor ons uit,
De trots van Jakob, zijn beminde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied.
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen