Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Psalm van 14 january 2021

Psalmen 95(94),6-7.8-9.10-11.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
zoals in Massa in de woestijn;
Waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
Veertig jaar stond dit volk mij tegen;

Ik sprak : zij zijn toch een dolend volk
zij kennen mijn wegen niet.
Daarom heb Ik in mijn gramschap gezworen:
nimmer vinden zij rust bij mij.Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen