Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Psalm van 14 may 2022

Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8.

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer
De Naam van de Heer zij geprezen,
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn Glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
hoog boven de sterren gezeten?
die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde;

die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt?
om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
te midden der machtigen van zijn volk.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen