Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Evangelielezing van 1 july 2020

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 8,28-34.

Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was, in het land der Gadarenen,
liepen Hem twee bezetenen tegemoet; zij kwamen uit de grafspelon­ken te voorschijn
en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan.
Plotse­ling begonnen ze te schreeuwen: 'Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?
Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te kwellen?'
Een eind van hen vandaan was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden.
De duivels nu smeekten Hem: 'Als Gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen.'
Hij zei hun: 'Gaat heen.' En zij verlieten hen. Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen,
of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwam in het water om.
De zwijnenhoe­ders namen de vlucht, en in de stad gekomen vertelden zij alles,
ook wat er met de bezetenen gebeurd was.
Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet; en toen zij Hem zagen,
verzochten zij Hem hun streek te verlaten.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen