Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Evangelielezing van 13 october 2021

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 11,42-46.

In die tijd zei Jezus: Wee u, Farizeeën! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiken,
maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
Wee u, Farizeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en de begroetingen op de markt.
Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.'
Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: 'Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.'
Hij antwoord­de echter: 'Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen
haast ondraaglijke lasten op en raakt zelf die lasten niet met een van uw vingers aan.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen