Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Evangelielezing van 24 november 2021

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,12-19.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op een getuigenis.
Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven,
die geen van uw tegen­standers zal kunnen weer­staan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten
en vrienden overgele­verd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen bren­gen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam;
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door stand­vastig te zijn zult ge uw leven winnen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen