Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Evangelielezing van 25 november 2022

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,29-33.

In die tijd maakte Jezus een vergelijking en zei tot zijn leerlingen: 'Kijkt naar de vijgeboom en naar alle andere bomen;
zodra ze uitlopen weet ge, als ge dat ziet, dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, voor dit alles geschied is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen