Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Evangelielezing van 18 january 2023

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 3,1-6.

In die tijd ging Jezus naar de synago­ge waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand.
Zij hielden Hem in het oog of Hij hem op sabbat zou genezen, met de bedoeling Hem daarvan te beschuldi­gen.
Hij zei nu tot de man met de verschrompelde hand: 'Kom in het midden staan.'
Daarop stelde Hij hun de vraag: 'Mag men op sabbat goed doen of kwaad, iemand redden of doden?' Maar zij zwegen.
Toen liet Hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan
en zei tot de man: 'Steekt uw hand uit.' Hij stak zijn hand uit en deze was weer gezond.
En de Farizeeën gingen naar buiten en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen om Hem uit de weg te ruimen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen