Lezing van de dag

Vorige week - Vorige dag - Volgende dag - Volgende week

Evangelielezing van 19 may 2023

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 16,20-23a.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen.
Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.
Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is;
maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn,
van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen.
Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien,
zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.
Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Dagelijkse Vieringen