24-uurs aanbidding: komt u ook?

08 december 2023 20:00 uur t/m 9 december 2023
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Tijdens de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis: Jezus Christus die in de wereld kwam voor ons allemaal! Advent is de voorbereidingsperiode op Zijn komst met Kerstmis, een periode van inkeer en gebed. Deze advent zal er daarom voor het eerst een vol etmaal van Eucharistische aanbidding zijn. 24 uur lang knielen er mensen bij Jezus neer om Hem te aanbidden. Hij is aanwezig in de Hostie in een monstrans op het altaar.

We starten de 24-uursaanbidding na de Heilige Mis van 19:00 uur, tevens het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Het Allerheiligst Sacrament wordt daarna 24 uur uitgesteld in de Mariakapel van de Sint Bavokathedraal te Haarlem. Via de speciale ingang aan de Leidsevaart is deze tot 13u toegankelijk. Daarna kunt u de Mariakapel bereiken via de hoofdingang.

U bent van harte uitgenodigd bij deze aanbidding! In verband met de beperkte capaciteit in de Mariakapel, zou ik u willen vragen om uw aanwezigheid op te geven via deze datumprikker. Het is niet verplicht om u op te geven.