Dichter bij Jezus, het Mattheüs Evangelie in rijmvorm

19 januari 2020 12:00 uur t/m 13:30 uur
Locatie: Moeder van de Verlosser Haarlem Schalkwijk

Door auteur Miranda Middag-Turato.

Miranda leest fragmenten voor uit haar werk, afgewisseld door pianospel. Het rijmwerk brengt het Evangelie voor gelovigen en zoekenden (opnieuw) tot leven. Het verhaal is in deze vorm makkelijker te begrijpen, zonder dat de inhoud geweld wordt aangedaan. Het Mattheüs Evangelie is een heel belangrijk boek: we horen Jezus uitgebreid spreken en zien hoe hij leeft. Zijn woorden en daden zijn zo uitzonderlijk en krachtig. Het verhaal geeft mensen van alle tijden troost en sturing.

Aansluitend op de voorgedragen gedeeltes is er gezamenlijke bezinning op de inhoud ervan en gesprek over de totstandkoming en achtergronden van het rijmevangelie.

De lezing is gratis. Aanmelden voor 14 januari via secretariaat.boaz@outlook.com