Guldennmis 2023

20 december 2023 19:00 uur t/m 20:00 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

In de Advent tijd vind de bijzondere Gulden Mis plaats. In deze H. Mis zal de Kathedraal volledig gevuld wordt met kaarsen omdat wij uit kijken naar het Licht van Christus die met Kerst geboren zal worden. De Gulden Mis zal plaats vinden op 20 december om 19.00 in de St. Bavo kathedraal. U bent van harte uitgenodigd deze H. Mis bij te wonen op weg naar Kerstmis.