Open Dag St. Bonifatius-instituut

08 juni 2024
Locatie:

Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe ziet de liturgie van een viering eruit? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan?

Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie.

Op zater­dag 8 juni 2024 or­ga­ni­seert het Boni­fa­tius-instituut de jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de ver­schil­lende studie- en cursusmoge­lijk­he­den! De locatie is

De Tilten­berg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang.

De Open Dag begint om 9.00 uur met een ­eucharistievie­ring in de kapel. Daarna is het inhoudelijke deel over de studiemogelijkheden: cursussen en meerjarige programma’s. Met de major-variant kun je zelfs het bachelor-diploma behalen bij de Pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome.

Op de Open Dag kun je een college volgen. Gedurende de dag ontmoet je stu­den­ten die ver­tellen over hun motivatie voor de studie Theologie en hun erva­ringen. Er is uit­ge­breid gelegen­heid je vragen te stellen en met elkaar en met (oud)stu­den­ten in gesprek te gaan. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Afhankelijk van het weer is ook een wandeling op het terrein een echte aanrader. De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

Het St. Bonifatius is een erkend opleidingsinstituut. Met een afgeronde studie biedt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de mogelijkheid om diaken of cate­chist te wor­den.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen. Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag. We hopen je daar te ontmoeten!

Contactpersoon: Dhr. D. Wienen

Email: dwienen@tilten­berg.org

Mobiel: 06 - 8325 7925