Priesterwijding

25 mei 2024 10:30 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Op zater­dag 25 mei zullen in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejía Sánchez de pries­ter­wij­ding ont­van­gen uit han­den van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.

Wij­de­lin­gen

Josué Enmanuel Mejia Sánchez is voor zijn pas­to­rale jaar ter voor­be­rei­ding op de pries­ter­wij­ding in de regio van de Water­kant aan­ge­steld (onder meer Wognum, Obdam, De Goorn, Hoogwoud enz.), terwijl Juan Ignacio Jiménez Walker in ‘t Gooi voor het pas­to­rale jaar is aan­ge­steld (Naar­den, Bussum, Blaricum, Huizen, Laren). Daar­naast geeft Juan Ignacio een cursus canoniek recht aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

Pro­gram­ma

10.00 uur Biecht­gele­gen­heid
10.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem
na afloop Na afloop is er gelegen­heid de neo­misten te fe­li­ci­te­ren

Welkom

Een ieder is van harte uit­ge­no­digd om bij deze bij­zon­dere plech­tig­heid aanwe­zig te zijn. Na afloop is er gelegen­heid tot het fe­li­ci­te­ren van de wij­de­lin­gen. Het semi­na­rie vraagt in het bij­zon­der om gebed voor de wij­dings­kan­di­da­ten; dat zij goede werkers in de wijn­gaard van de Heer zullen wor­den.