Voorbereidingsbijeenkomst Synode over 'Kerk en synodaliteit'

15 december 2021 11:00 uur
Locatie:

Een Kerk waar geluisterd wordt naar de Heilige Geest en naar elkaar. Dat is volgens paus Franciscus een synodale Kerk. In oktober 2023 vindt in Rome de bisschoppensynode plaats met als thema: Kerk en synodaliteit. Hoe kunnen we door te luisteren de noden van onze tijd beter leren verstaan? Aan alle gelovigen over de hele wereld wordt gevraagd om over dit thema mee te denken.

In april 2022 stuurt de Nederlandse Kerk haar ideeën hierover naar Rome. Gezien het korte tijdsbestek hebben we ervoor gekozen om iedereen van het Dekenaat Haarlem samen te roepen op woensdag 15 december 2021 vanaf 11.00 u. in de Lingestraat 1 te Haarlem-Noord.

We staan dan stil bij de volgende thema’s:

  • Communio: Gemeenschap (communio) heeft een dubbele dimensie: de verticale
    dimensie (communio met God) en de horizontale dimensie (communio van mensen).
  • Participatio: De weg van de synodaliteit impliceert een actieve participatie van alle
    gelovigen aan de missie van de Kerk.
  • Missio: De missie van de Kerk is het verkondigen van de blijde boodschap en het
    maken van nieuwe leerlingen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht, via e-mail: dekenvanhaarlem@gmail.com

Bij aanmelding krijgt u verdere informatie toegestuurd.

Hopend jullie te ontmoeten op 15 december in Haarlem-Noord,

Deken Dr. George Paimpillil