H. Antonius Groenmarkt

Adres

Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

--

Secretariaat en Coördinatie

Iedere werkdag open van 9:30 tot 12:30 uur: t: 023-5311655, e: groenmarktkerk@gmail.com

--

Financiële bijdrage gefuseerde parochie

NL58 INGB 0000 0923 87 / NL44 INGB 0654 4943 12 t.n.v. Parochie H.H. Antonius & Bavo; RSIN 824111874; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16117

--

Overlijden en uitvaart

Zie secretariaat. Als het secretariaat gesloten is, spreek een boodschap in of neem contact op met Broeder Savio Ebben: 06-27220979.

Bloemendaal

R.K. Parochie H. Drie-Eenheid

Bispinckpark 1, 2061 SG Bloemendaal

--

Locatiecoördinatie

Marja Hin-van der Kolk (023-5264608, marjahin@kpnmail.nl) en Trix van Holk-van ‘t Hof (023-5373904, trixvanholk@quicknet.nl)

--

Regio secretariaat: Paula van der Voorn

Korte Zijlweg 5, 2051 BD Overveen; t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00), e: secretariaat.boaz@outlook.com

--

Financiële bijdrage

Kerkbijdrage/Kerkbalans: NL14INGB0000551213 t.n.v. RK Parochie Gemeenschap Bloemendaal

Overige betlaingen: NL70ABNA0626811554 t.n.v. RK Parochie Gemeenschap Bloemendaal

RSIN: 2588018; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA637

--

Uitvaart

Mevrouw Marja Hin: t: 06-33592492

Overveen

R.K. Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen

--

Locatiecoördinatie: Peter Speet

t: 06-13354450 (tijdens kantooruren)

--

Regio secretariaat: Paula van der Voorn

Korte Zijlweg 5, 2051 BD Overveen; t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00), e: secretariaat.boaz@outlook.com

--

Financiële bijdrage

Kerkbijdrage/Kerkbalans: NL59INGB0002252656 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

-

Overige betalingen: NL83INGB0000079036 t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen

-

RSIN: 2588195; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA648

--

Uitvaart

De heer Cor Kroon: t: 023-5277462 of 06-27166033

Aerdenhout

R.K. Parochie HH. Antonius & Paulus

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout

--

Locatiecoördinatie: Ans Klunder

t: 023-5245018, e: kerkelijk.bureau@online.nl

--

Regio secretariaat: Paula van der Voorn

Korte Zijlweg 5, 2051 BD Overveen; t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00), e: secretariaat.boaz@outlook.com

--

Financiële bijdrage

NL34ABNA0563327642 / NL47INGB0000559252 t.n.v. Par. H.H. Antonius en Paulus; RSIN: 9938308; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA636

--

Uitvaart

Mevrouw Ans Klunder: t: 023-5241874 of 06-40326558, e:kerkelijk.bureau@online.nl

Zandvoort

R.K. Parochie H. Agatha

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort

--

Locatiecoördinatie: Sandra Kluyskens

t: 023-5731225, e: sandrakluyskens@hotmail.com

--

Regio secretariaat: Paula van der Voorn

Korte Zijlweg 5, 2051 BD Overveen; t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00), e: secretariaat.boaz@outlook.com

--

Financiële bijdrage

NL36ABNA0565848054 t.n.v. Kerkbestuur ST Agatha; NL85INGB0000080358 t.n.v. RK Kerkbestuur H Agatha; RSIN: 002588663; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA650

--

Uitvaart

Mevrouw Herma Bluijs: t: 06-16524243

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina