De Groenmarktkerk is uit de katholieke eredienst onttrokken sinds 2023.