Leven en lijden van Pater Titus Brandsma (1881 – 1942)

03 maart 2020 20:00 uur t/m 21:45 uur
Locatie: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Overveen

Diaken Gert Jan is enorm geïnspireerd geraakt door de Friese pater Titus Brandsma. Hij geeft een lezing over deze monnik die in verzet kwam tegen de Duitse bezetter. Pater Titus werkte als journalist, priester en leraar. Het weigeren van anti-joodse propaganda in katholieke bladen, was de aanleiding voor zijn arrestatie. Hij was namelijk naast journalist ook aalmoezenier van de katholieke journalisten en hij reisde door het hele land om de redacties van de katholieke kranten te overtuigen geen anti-joodse artikelen te plaatsen. De nazi’s vonden dat buitengewoon bedreigend, omdat hij via de media een groot deel van de bevolking (katholiek) vertegenwoordigde.

Hij werd door de Duitsers opgesloten in Scheveningen en vermoord in concentratiekamp
Dachau. Volgens voormalige kampgenoten was hij daar – ondanks lichamelijke uitputting
– nog een steun en toeverlaat voor anderen. Besproken wordt: Wat draagt hem?
Hoe heeft hij zijn lijden kunnen verdragen? Wat is de betekenis van zijn lijden voor ons?

 

De lezing is gratis. Aanmelden voor 27 februari via secretariaat.boaz@outlook.com